TOWER Finance a. s.

Kontaktné údaje:

TOWER Finance a. s.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

02/4329 1710
info@towerfinance.sk
www.towerfinance.sk

Prečo ráno vstávame z postele? Pretože veríme, že si zaslúžite lepšiu budúcnosť a my Vám dokážeme pomôcť takúto budúcnosť dosiahnuť. Budúcnosť bohatšiu na zážitky, lásku, úspechy, radosť, zdravie a istoty vo forme finančného zabezpečenia. Peniaze neurobia človeka lepším alebo šťastnejším, ale dajú mu viac slobody a možností.

Naše hodnoty

Spoločnosť TOWER FINANCE vznikla s myšlienkou vytvorenia nového trhového priestoru, v ktorom by sa rozvinula súťaživosť nielen v dosahovaní zisku, ale aj v podpore komunity, obnoviteľných zdrojov a zvyšovaní sociálnej zodpovednosti voči ľuďom a prírode.
Vznikla za účelom vytvorenia zdravého podnikateľského prostredia, v ktorom prevládajú hodnoty založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a spoločnej túžbe hýbať svetom.

Naše ciele

Cieľom je ovplyvňovať trh vďaka vyjednávacej sile značky TOWER FINANCE - smerom zhora a vďaka vyjednávacej sile našich spolupracovníkov, zamestnancov, klientov zdola nahor.
Na svete je málo oblastí, ktoré sa nedajú zlepšovať a mnoho takých, ktoré potrebujú zmenu. Jednou z oblastí je aj finančný sektor. Nevyhnutne potrebuje napraviť to, čo počas predošlých rokov spôsobil.

Naša vízia

Ľudia sa stali otrokmi peňazí namiesto toho, aby sa naučili využívať ich vo svoj prospech.
Najväčšou pridanou hodnotou spoločnosti TOWER FINANCE je chrániť, zarábať a spravovať peniaze tak, aby pracovali v prospech ľudí.
Tak budeme vytvárať lepší a kvalitnejší život nielen našej generácii, ale aj tým, ktoré prídu po nás.

Vytvorené na Slovensku

Sme slovenská obchodná spoločnosť, ktorá vznikla zo slovenského kapitálu.

Slobodné rozhodnutia

Otvorene sa s Vami delíme o naše skúsenosti, aby ste sa mohli slobodnejšie rozhodovať.

Pre lepšiu budúcnosť

Zo všetkých síl podporujeme vzdelávacie, environmentálne, kultúrne a komunitné projekty.

Pomôžeme Vám dosiahnuť:

  1. Vaše ciele rýchlejšie a lacnejšie
  2. finančnú nezávislosť
  3. pasívny príjem