TESLA Liptovský Hrádok a. s.

TESLA Liptovský Hrádok a.s. je slovenským dodávateľom strojárenských výrobkov, elektrotechnických výrobkov a telekomunikačnej techniky. Všetky oblasti výrobného programu sú podporované využitím moderných a v praxi overených technológií, ako aj s podporou certifikovaného systému riadenia kvality a environmetu.

CNC presné spracovanie plechov:
TESLA zabezpečuje konštrukciu a výrobu dielov, súčiastok a mechanických montážnych celkov – stojany, skrine a príslušenstvo pre priemyselné aplikácie. Kľúčové kompetencie spoločnosti sú:
• konštrukčná kancelária a technické stredisko
• CNC vysekávanie a pálenie laserom, CNC ohýbanie, lisovanie   
• montáž, zváranie, nitovanie, ...
• povrchová úprava: prášková, galvanická ...

Služby elektronickej výroby (EMS):
• technické služby (konštrukcia pre výrobu, návrh pre testovanie, ...)
• návrh a výroba prototypov
• výroba neosadených dosiek plošných spojov (DPS)
• montáž dosiek plošných spojov (účelové pracoviská pre návrh a výrobu  prototypov, moderné osadzovanie čipov, povrchová (SMT) a vývodová montáž, optická kontrola AOI)
• montáž a testovanie finálnych elektronických systémov

Výroba telekomunikačnej techniky:
• projekcia, výroba, inštalácia, servis a údržba telekomunikačných zariadení, ako sú malé a stredné digitálne pobočkové telefónne ústredne, VoIP telefónna ústredňa, zariadenia pre prístupové siete, digitálne ISDN, VoIP  a multifunkčné telefónne prístroje
• široký sortiment hlavných rozvodov a rozličných doplnkových telekomunikačných zariadení.

Výrobné kategórie:
5. Telekomunikačná technika, informatika
8. Špeciálne oblasti elektrotechniky, elektroniky
9. Konštrukčné prvky, zostavy

Kontaktné údaje:

TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok

+421 (0)44 520 12 01
teslalh@teslalh.sk
www.teslalh.sk