Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Stredná priemyselná škola J. Murgaša_Banská BystricaStredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je strednou odbornou školou s dlhoročnou tradíciou. Pripravuje žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe v odboroch:
2675 M elektrotechnika,
2694 6 informačné a sieťové technológie,
3957 6 multimédiá,
na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve hlavne v oblasti elektrotechniky a informačných a sieťových technológií.

Kontaktné údaje:

Stredná priemyselná škola J. Murgaša
Hurbanova 6, 975 18, Banská Bystrica

+421 (0)48 472 33 10
spsjm@spsjm.sk
www.spsjm.sk