Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická_ŠuranyŠkola vznikla z SOU strojárskeho v Šuranoch. Má dlhoročné skúsenosti v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov v strojárskych a elektrotechnických študijných odboroch s maturitou a výučným listom.

Študijné odbory:
- päťročný študijný odbor s maturitou a výučným listom pre chlapcov i dievčatá
2679 4 mechanik mechatronik.

- štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom pre chlapcov i dievčatá
2411 4 mechanik nastavovač,
2697 4 mechanik elektrotechnik.

Kontaktné údaje:

Stredná odborná škola technická
Nitrianska 61, 942 14 Šurany

+421 (0)35 650 08 65
riaditel.sostsurany@mail.t-com.sk
www.sostsurany.edupage.org