Sprecher Automation, spol. s r.o.

Medzinárodná spoločnosť Sprecher Automation spol. s r.o. predchádzajúci názov - Sprecher & Schuh od roku 1913) je renomovaný výrobca a dodávateľ zariadení komplexných riešení pre oblasti automatizácie energetických zariadení, priemyselnú a komunálnu automatizáciu, automatizáciu v drevospracujúcom priemysle, ako aj zariadenia pre infraštruktúru.

Hlavné sídlo spoločnosti a centrum vývoja a výroby zariadení je v rakúskom meste Linz.
V roku 2007 bolo vytvorené priame zastúpenie pre Slovenskú a Českú republiku so sídlom v Bratislave.

Základom riešení sú nasledovné skupiny produktov:
SPREPOWER – VN,NN rozvádzače
SPRECON - E – riadiace systémy a elektrické ochrany
SPRECON – I – priemyselná automatizácia
SPRESCAN – meracie zariadenia a priemyselné scanery

Ponúkame komplexné riešenia na kľúč. Zabezpečujeme všetky činnosti od poradenstva a plánovania cez vývoj a výrobu až po inštaláciu a uvedenie do prevádzky priamo na mieste. K tomu patrί samozrejme i flexibilný a kompetentný servis pre zákazníkov.

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a mnohým úspešným projektom je dnes Sprecher Automation tým pravým špecialistom pre energetické zariadenia, automatizačnú a riadiacu techniku.

Výrobné kategórie:
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
20. Kompletné zariadenia pre rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
21. Spínače vysokého napätia, zariadenia vysokého napätia
22. Spínače nízkeho napätia, zariadenia nízkeho napätia
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
70. Kompletné zariadenia meracej techniky, automatizačná technika
71. Meracie prístroje, meracie zariadenia
74. Elektrické regulátory
75. Elektrické riadiace zariadenia

Kontaktné údaje:
Konateľ: Pfeiffer Wolfgang
Technické oddelenie: Ing. Antal Miroslav miroslav.antal@sprecher-automation.com
Project manager: Ing. Šandera Michal michal.sandera@sprecher-automation.com

Kontaktné údaje:

Sprecher Automation, spol. s r.o.
Pobočka Bratislava: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava Slovenská republika

Tel.č.: +421 2 682055 00
info-sk@sprecher-automation.com
www.sprecher-automation.sk