Spojená škola – Prešov

Spojená škola_PrešovSpojená škola má dve organizačné zložky:
• Stredná odborná škola technická
• Gymnázium

Na strednej odbornej škole ponúkame 5 školských vzdelávacích programov:
1.) 2679 4 Mechanik mechatronik
- riadenie strojov a liniek pomocou PLC,
- nastavovanie a diagnostika obrábacích CNC strojov a automatických liniek,
- programovanie PLC automatov,
- vyučovanie výpočtovej techniky, pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky a hydrauliky.

2.) 2697 4 Mechanik Elektrotechnik
- teoretická a praktická príprava zameraná na činnosti spojené s výrobou, montážou a údržbou spotrebnej elektroniky,
- nastavovanie, meranie a opravy spotrebnej elektroniky,
- teoretická a praktická príprava z oblasti energetiky, výroby a prevádzky elektrických strojov a zariadení.

3.) 2682 4 Mechanik počítačových sietí
- teoretická a praktická príprava zameraná na činnosti spojené s hardvérom PC,
- montáž, údržba, nastavovanie, oživovanie a opravy počítačových sietí,
- teoretická príprava zameraná na činnosti spojené so softvérom PC.

4. 3447 4 Grafik digitálnych médií
- teoretická a praktická príprava zameraná na činnosti spojené so zhotovením grafiky digitálnych médií v organizáciách vydavateľského, reklamného, počítačového a grafického charakteru,
- osvojenie si pracovných činností, návykov a postupov pri príprave podkladov pre digitálnu prezentáciu informácií,
- spracovanie textových a obrazových informácií v kombinácií so zvukovými záznamami s výstupom na digitálne média a prenos dát po sieti.

5. 2426 4 Programátor obrábacích strojov a zváracích automatov
- nastavovanie CNC strojov vrátane číslicovo riadených zváracích automatov a robotov,
- vyučovanie na CNC strojoch a priemyselných robotoch v odbornej učebni
- vybavenie školskými trenažérmi a simulovanie procesov na najnovšom softvéri a hardvéri.

Kontaktné údaje:

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

+421 (0)51 770 52 88
info@spojenaskola.sk
www.spojenask.edupage.sk