Slovenská revízna a servisná spoločnosť s. r. o.

Slovenská revízna a servisná spoločnosť sa venuje komplexnej starostlivosti v oblasti BOZP a to odborným skúškam, priehladkám a servisu všetkých vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích v plnom rozsahu, revízie komínov, revízie klimatizácií, požiarná ochrana, zdravotná služba, BOZP školenia.
Vďaka veľkému rozsahu služieb, celoslovenskému pokrytiu a taktiež k veľkým kapacitám vieme vyriešiť všetky aj najnáročnejšie požiadavky klienta.
Za klienta sledujeme všetky termíny, zmeny v legislatíve, archivujeme všetky revízie lebo naším cieľom je odbremeniť klienta od starosti s BOZP aby sa vedel venovať svojmu podnikaniu.

Kontaktné údaje:

Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o.
Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava

0850 638 638
info@srss.sk
www.srss.sk