Slovenská kooperačná burza 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vás pozýva na kooperačné podujatie zo série podujatí SARIO Business Link — Slovenská kooperačná burza Nitra 2019, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre, v rámci 26. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

ČO JE TO SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA?

Slovenská kooperačná burza je subkontraktačné podujatie zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

• ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky
a služby v oblasti strojárstve

• prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby
a pritiahnite pozornosť možných partnerov na spoluprácu

• zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa,
znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov

• spoznajte odborníkov z oblasti technológií a vzdelávania a zástupcov verejnej sféry zameraných na spôsoby výchovy a priebežného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov priemyselných firiem v ére inteligentných technológií s vysokou mierou inovácií

• oboznámte sa s novinkami ako nové technológie menia pohony, asistenčné systémy aj manažérske postupy vo výrobe aj v používaní áut vo firmách. Pozornosť by im však nemal venovať len automobilový priemysel


CELODENNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV A HOSTÍ
• Služby a produkty partnerov podujatia — ČSOB, EXIMBANKA SR,
Zväz strojárskeho priemyslu SR, AGROKOMPLEX, MZVEZ SR,
• Možnosti financovania projektov z európskych prostriedkov
• Inovatívne služby agentúry SARIO
Služby SARIO — Partner v regiónoch,  služby na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie MSP
• Projekty a prototypy slovenských inovatívnych firiem — STUBA GREEN TEAM
• Neformálny networking pri káve a občerstvení po celý deň

Pre viac informácií o programe a registráciu kliknite sem.

PROGRAM:

8:00 Registrácia účastníkov na podujatie

9:00 Otvorenie


9:15 - 10:05 Ľudia pre smart industry (1. panel)

Kvalifikácia a vzdelávanie pre high-tech priemysel

Moderátor: Martin Jesný; exkluzívny spíkri

10:05 - 10:55 Priemyselné inovácie Made in Slovakia (2. panel)

Úspešné príbehy firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi firmami

Moderátor: Oto Pisoň; exkluzívni spíkri

10:55 - 11:45 Dosahy modernej mobility (3. panel)

Prepojenie využitia nových pohonov a iných technológií v modernom zabezpečení dopravných potrieb firmy s rozvojom kompetencií a biznis modelov slovenského automobilového priemyslu

Moderátor: Martin Jesný; exkluzívni spíkri


OBED 11:45 - 13:30


13:00 - 17:00 B2B rokovania účastníkov podľa vopred dohodnutých harmonogramov cez registračný portál & Workshopy


17:00 - 20:00 Večerný raut