Schrack Technik s.r.o.

Schrack Technik s. r. o.Spoločnosť Schrack Technik s. r. o., od svojho založenia na Slovensku v roku 1994 nadobudla stabilné a významné postavenie v odvetviach elektrotechniky a energetiky. Našimi zákazníkmi sú tak malí elektroinštalatéri ako aj veľké nadnárodné energetické, priemyselné a stavebné koncerny.

Náš sortiment tvorí komplexná ponuka produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov NN v rámci bytov, rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov alebo priemyselných prevádzok a rozvodov energetickej distribučnej siete. Paleta tovarov siaha od rozvádzačov cez štandardnú prístrojovú techniku až po špeciálne produkty určené pre dátové siete, informačné technológie, fotovoltické systémy a elektromobilitu.

Významnú skupinu nášho portfólia tvorí široký sortiment elektromerov pre domácnosti, priemysel, polyfunkčné objekty, fotovoltiku a obnoviteľné zdroje, železničnú trakciu a elektromobilitu ako aj na iné špeciálne účely. Ponúkame  moderné inteligentné elektronické elektromery a pokročilé meracie a komunikačné systémy pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych, výkonových a kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektrickej energie. Tieto riešenia sú určené aj pre plánované inteligentné siete - smart grid.

Výrobné kategórie:
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
4. Osvetľovacia technika
5. Telekomunikačná technika, informatika
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika

Kontaktné údaje:

Schrack Technik s. r. o.
Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava

+421 (0)2 491 08 101
bratislava@schrack.sk
www.schrack.sk