S PoweR product, s.r.o.

S PoweR product, s.r.o.Vývoj a výroba elektronických zariadení, projektovanie technologických liniek:
- ultrazvukové čističky
- ultrazvukové čistiace linky
- ultrazvukové zváračky
- ultrazvukové rezacie zariadenia
- generátory pre ultrazvukové zariadenia
- membrány pre ultrazvukové čističky
- aplikácie ultrazvuku v priemysle
- stabilizované zdroje
- DC/DC meniče
- nabíjačky
- digitálne ohmmetre pre meranie roznetných sietí
- elektronické zapalovače pre výbojky

Použitie ultrazvukovej čistiacej techniky:
- optika
- zlatníctvo
- dentálne ambulancie
- potravinársky priemysel
- automobilový priemysel
- sklársky priemysel
- strojársky priemysel
- odmasťovanie, povrchová úprava
- lisovacie formy
- čistenie wafrov pri výrobe mikročipov
- iné aplikácie

Výrobné kategórie:
1. Výroba elektrickej energie, premena elektrickej energie, akumulácia elektrickej energie
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
4. Osvetľovacia technika
5. Telekomunikačná technika, informatika
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
8. Špeciálne oblasti elektrotechniky, elektroniky

Kontaktné údaje:

S PoweR product, s.r.o.
Odborárska 52, P.O.Box 24, 830 03 Bratislava 33

+421 (0)2 444 58 319
spower@spower-prod.sk
www.spower-prod.sk