RMC s.r.o.

RMC s.r.o.V ý s k u m a v ý v o j, v ý r o b a
- elektronické výrobky a zariadenia, riadiace a regulačné systémy priemyselnej automatizácie
- číslicové panelové prístroje pre meranie a reguláciu v priemysle
- elektronické výrobky pre Informačné a Komunikačné Technológie (IKT)
- elektronické výrobky a zariadenia pre využitie obnoviteľných (solárnych) zdrojov energie
- riešenia úloh v elektronike podľa požiadaviek zákazníka
- osadzovanie plošných spojov : dierová montáž a montáž na vlastnej SMT linke

S l u ž b y p r e z á k a z n í k a
- poradenstvo a dodávky fotovoltických solárnych elektrární pre rodinné domy a firmy
- poradenstvo a dodávky snímačov firmy Honeywell pre priemyselnú automatizáciu
- poradenstvo a dodávky skriniek a konštrukčných systémov firmy BOPLA
- poradenstvo a dodávky hliníkových profilov a lineárnych systémov firmy RK-ROSE + KRIEGER

Výrobné kategórie:
10. Zariadenia na výrobu elektrickej energie
52. Prístroje, zariadenia bezdrôtovej telekomunikačnej techniky
54. Prístroje, zariadenia elektronického spracovania dát, informačná technika
55. Software
60. Rozhlasové prijímače, televízne prijímače, audiotechnika
70. Kompletné zariadenia meracej techniky, automatizačná technika
71. Meracie prístroje, meracie zariadenia
73. Elektrické skúšobné prístroje, elektrické skúšobné zariadenia
74. Elektrické regulátory
75. Elektrické riadiace zariadenia
80. Elektrické prístroje zdravotníckej techniky
83. Ostatné elektrotechnické výrobky
92. Elektromechanické súčiastky
94. Elektronické konštrukčné zostavy

Kontaktné údaje:

RMC s.r.o.
Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica

+421 (0)42 445 56 11
rmc@rmc.sk
www.rmc.sk