REWAN, s.r.o.

Na slovenskom a českom trhu pôsobíme od roku 1997 a našou hlavnou prioritou je zodpovedné podnikanie  a kvalita poskytovaných riešení a služieb. Dodávať výrobky vysokej kvality pre profesionálne aplikácie a dlhodobo ich rozvíjať. Uspokojovať potreby klientov z enterprise sektoru tak aby obidve zúčastnené strany boli spokojné a vytvárať prostredie pre dlhodobé úspešne fungujúce partnerstvo.

Poskytujeme riešenia a služby pre:

 

Optické siete FTTx

     Koncepty projektov, štúdie

    Dodávka materiálu

    25 ročná systémová záruka

    Certifikačné školenia

 

Bezpečnosť

     Koncepty projektov, štúdie

    Pokročilé prístupové systémy

    Elektromagnetické riadenie prístupu

    Dodávka materiálu

 

Siete LAN

     Štruktúrovaná kabeláž

    Trunkové káble do dátových centier

    Školenia, certifikácia

    Dodávka materiálu

 

Ochrana kabeláže v budovách

     EMC – ochranné rúry

    Halovolt ochranné rúry

    Inštalačný úložný materiál

    Dodávka materiálu

 

Ochrana kabeláže v zemi

     Kabelovody až po zaťaženie SN16

    Robustpipe Military potrubie pre

    Nehorľavé potrubia LSFR0H ø 50 -200mm

    Dodávka materiálu

 

Ochrana kabeláže v priemysle

     Ochranné rúry s krytím IP od 50 do 67

    Ochranné rúry s odolnosťou až 380°C

    Chemicky odolné  ochranné rúry

    Dodávka materiálu

Kontaktné údaje:

REWAN, s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

+421 2 3211 2581
rewan@rewan.sk
http://www.rewan.sk/sk