PROFI Elektro s.r.o.

PROFI Elektro s.r.oPonúkame a zabezpečujeme:
- Konzultačnú a poradenskú činnosť pri zabezpečovaní požadovaného diela v zmysle legislatívnych a právnych predpisov EÚ a STN.
- Štúdie a poradenstvo v oblasti NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia.
- Štúdie a projektové dokumentácie pre stavebné konania a realizačné projekty v rozsahu požadovaného riešenia.
- Komplexné moderné riešenia pri tvorbe návrhov a realizácií nových projektov v časti NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia a prostredia.
- Meranie umelého osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí v zmysle platných hygienických predpisov, predpisov EÚ a STN.
- Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a uvedenie do prevádzky funkčného diela.
- Rekonštrukcie a modernizácie zastaraných a transformácia inovovaných objektov v časti NN, VN a VVN montáž predmetného diela.
- Dodávky elektrických stojov a zariadení v zmysle požiadaviek zákazníka pre objekty s napájaním NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia a prostredia (transformátory, VN a NN rozvádzače a pod.).
- Dodávky montážneho materiálu (svietidlá, káble, spojky a pod.).

Obchodne zastupujeme a spolupracujeme s tromi zahraničnými spoločnosťami:
VM Elektro Zlín ČR – výroba svietidiel a dodávky trafostaníc a transformátorov do 22kV
VYSTO KOBYLÍ ČR – výroba osvetľovacích a dekoračných stožiarov
AURA – Sweden – výroba svetelných zdrojov s extra dlhou životnosťou

Výrobné kategórie:
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika

Kontaktné údaje:

PROFI Elektro s.r.o.
Trnavská 58, 821 02 Bratislava

+421 (0)2 446 40 214
vbenco@profielektro.sk
www.profielektro.sk