PPI Adhesive Products (C.E.) s. r. o.

PPI ADHESIVE PRODUCTS (C.E.) s.r.o.PPI Adhesive Products (C.E.) s.r.o. je regionálnym zastúpením spoločnosti PPI Adhesive Products Ltd. pre Strednú Európu so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je zodpovedná za propagáciu a predaj PPI samolepiacich produktov. V popredí našej ponuky stoja kvalitné produkty – jednostranné a obojstranné technické pásky, fólie, etikety, výseky, lamináty, separačné filmy a potlačiteľné materiály pre priemysel. Naše výrobky dodávame priamo pre výrobcov hlavne v automobilovom, leteckom, medicínskom, elektronickom a elektrotechnickom priemysle, výrobcom solárnych panelov avšak dodávame ich aj pre ďalšie spracovanie – konverting. Na zabezpečenie všestranných služieb svojim zákazníkom poskytujeme plnú technickú podporu a popredajný servis.

Výrobné kategórie:
10. Zariadenia na výrobu elektrickej energie
11. Motory, generátory, meniče
12. Transformátory, tlmivky, meracie transformátory
13. Statické zdroje prúdu
14. Akumulátory
15. Kondenzátory pre silnoprúdovú techniku
22. Spínače nízkeho napätia, zariadenia nízkeho napätia
23. Elektroinštalačné prístroje, elektroinštalačné systémy
25. Drôty, vedenia, káble, káblové zostavy pre energetiku
26. Drôty, vedenia, káble a káblové zostavy pre oznamovaciu techniku
32. Elektrické náčinie pre priemysel, živnosť
41. Elektrické svietidlá
51. Prístroje, zariadenia oznamovacej techniky po vedení
53. Elektrická signalizačná technika, zabezpečovacia technika
56. Prístroje, systémy, zariadenia družicovej techniky, vesmírna technika
83. Ostatné elektrotechnické výrobky
92. Elektromechanické súčiastky
93. Ostatné súčiastky

Kontaktné údaje:

PPI ADHESIVE PRODUCTS (C.E.) s.r.o.
Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica

+421 (0)48 470 05 51
office@ppi.sk
www.ppi.sk