Petyovský & Partners, s.r.o.

Petyovský & Partners je česká právna kancelária špecializujúca sa na imigračné právo s pobočkami v Prahe, Brne a Bratislave. Náš tím špecializovaných odborníkov má viac ako 50-ročné skúsenosti v oblasti imigrácie a relokácií pre firemných a individuálnych klientov v Českej republike, na Slovensku a vo svete. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam pomôžeme uľahčiť presun jednotlivcov z rôznych lokalít v úplnom súlade s miestnymi predpismi. Naša kancelária pokrýva všetky aspekty medzinárodnej ekonomickej migrácie vrátane víz, relokácií a administratívnych záležitostí.

Popri poskytovaní vysoko personalizovaných služieb sa zmeriavame aj na silné partnerstvo s klientmi. Máme hlboké znalosti o imigračnom práve, potrebách našich klientov a zároveň sme dostatočne flexibilní, aby sme našim klientom mohli poskytnúť individualizovanú pozornosť. Aby sme našli optimálne riešenia, vždy berieme do úvahy aj ďalšie oblasti medzinárodného zamestnávania / zamestnávania cudzincov. Na základe našich odborných znalostí a dlhoročných skúseností sme boli schopní benchmarkom nájsť najlepšie postupy, implementovať najlepší prístup pri poskytovaní služieb a odlíšiť sa od konkurencie.
.
English:
Petyovský & Partners, founded in 2015, is a Czech immigration law firm with offices in Prague, Brno and Bratislava. Our team of dedicated professionals has more than 50 years of cumulative experience dealing with immigration & relocation issues for corporate and individual clients in the Czech Republic, Slovakia and worldwide. Thanks to our broad experience, we can facilitate swift movement of individuals from various locations in full compliance with local regulations. We cover all aspects of international economic migration, including visa, relocation, and administration matters.

We are focused on partnering with clients to deliver highly personalized services. We have a deep understanding of immigration law, our clients’ needs and are also flexible enough to provide our clients with individualised attention. We always consider other areas of international assignment/or employment of foreigners in order to find the optimal solution. As a part of our expertise and long-term experience, we were able to benchmark ourselves in order to find best practices, implement the best approach in our service delivery and differentiate ourselves from the competition.

Kontaktné údaje

Petyovský & Partners, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

+421 948 363 201
eva.babincova@ppce.sk
www.ppce.sk