Optotune Slovakia s.r.o.

Skúsený tím odborníkov pôsobiacich v spoločnosti Optotune Switzerland kladie dôraz najmä na vývoj unikátnych adaptívnych optických komponentov na princípe elastických membrán, za pomoci ktorých umožňujeme našim zákazníkom kreovať nové, inovatívne produkty.
Vďaka kreativite, otvorenosti a dlhodobým skúsenostiam vyvinula spoločnosť za využitia najmodernejších prístupov a poznatkov už sériu niekoľkých unikátnych technológií ako:
- Elektricky laditeľné šošovky,
- Reduktory laserovej zrnitosti.
Spoločnosť Optotune Switzerland je švajčiarsky výrobca opto-elektronických komponentov so sídlom v Zürichu. Inovatívnosť a vysokokvalitné výrobky sú už od roku 2008 hlavným cieľom sofistikovanej práce zamestnancov spoločnosti, o čom svedčí i dlhodobá spolupráca s obchodnými partnermi v 27 krajinách sveta.

Kontaktné údaje:

Optotune Slovakia s.r.o.
Suchovská 3187/5, 917 01 Trnava

+421 905 376 401
slovakia@optotune.com
www.optotune.sk