OJSC Elecond

Profil spoločnosti:

Akciová spoločnosť "Elecond" bola založená v roku 1968. V súčasnosti ide o popredného ruského výrobcu a dodávateľa hliníkových a tantalových kondenzátorov na ruské trhy a tiež do krajín Spoločenstva nezávislých štátov pre rôzne aplikácie.
Hlavnými zákazníkmi "Elecond" sú podniky z oblasti rádio-elektronického priemyslu, telekomunikácií, energetiky, zdravotníckych pomôcok, železničného priemyslu a ďalších odborov. Systém manažérstva kvality podniku spĺňa požiadavky GOST ISO 9001-2011, GOST RV 0015-002-2012, ES RD 009-2014, GOST R ISO / TU 16949-2009 (ISO / TS 16949: 2009).

Kontaktné údaje:

OJSC Elecond
Evropská 33D, 160 00 Praha

+420 775 787 888
first.eur@gmail.com
www.elecond.ru