OBO BETTERMANN s.r.o.

OBO BETTERMANN s.r.o.Viesť prúd. Prenášať dáta. Riadiť energiu.
To je OBO

Práve vtedy, keď si človek myslí že niečo dosiahol, je načase urobiť ďalší krok.
Podľa tejto zásady pracujeme už od roku 1911 a stali sme sa lídrom inovácii v oblasti elektroinštalačnej techniky. S 30 000 výrobkami pre všetky oblasti elektroinštalácií, ponúka OBO praktické riešenia tak pre užívateľa, ako aj pre odborné obchody a remeselné obory. To platí aj pre veľké projekty v priemysle a administratíve. Našou najväčšou výzvou, pred ktorú sa každý deň staviame, je spokojnosť našich zákazníkov.

Náš komplexný  program predstavuje sedem  výrobkových skupín:
- Spojovacie a upevňovacie systémy- spektrum výrobkov zahŕňa odbočné krabice, vývodky, plastové a kovové upevnenia pre káble a rúrky, nosníkové svorky, lišty, strmeňové príchytky, skrutky, hmoždinky a kotvy.
- Systémy ochrany pred bleskom a prepätím- OBO dodáva už vyše 30 rokov systémy ochrany pred prepätím pre bezpečnú prevádzku elektrických prístrojov a citlivých dátových sietí. Do tejto výrobkovej kategórie patrí aj komplexný systém vonkajšej ochrany pred bleskom.
- Káblové nosné systémy- rozsiahly program od OBO ponúka širokú škálu výrobkov, od káblových žľabov, cez systémy pre veľké rozpätia až po nosné lišty svietidiel. Všetky výrobky majú rôzny stupeň povrchovej úpravy, od základnej až do extrémne agresívneho prostredia.
- Protipožiarne systémy- káblové trasy s dobou funkčnosti v požiari od OBO veľkou mierou prispievajú k bezpečnosti v každom type budovy.
- Systémy ukladania vedení- technická infraštruktúra v priemyselných i kancelárskych budovách vyžaduje moderný systém pre ukladanie vedení. Systémy od OBO spĺňajú všetky náročné požiadavky.
- Systémy inštalačných prístrojov- flexibilne použiteľný OBO program Modul 45 je zabudovateľný do plasových i kovových kanálov a inštalačných stĺpikov od OBO.
- Podlahové systémy- OBO ponúka podlahové systémy pre všetky možné spôsoby zabudovania. Tieto systémy spĺňajú nielen funkčné požiadavky, ale aj náročné estetické požiadavky architektov.

S OBO pracujú profesionáli

Kontaktné údaje:

OBO BETTERMANN s.r.o.
Viničnianska cesta 13, P.O.Box 114, 902 01 Pezinok

+421 (0)33 648 62 22
info@obo.sk
www.obo.sk