Konferencia ELTECH SK

Vzdelávacia spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT pozýva všetkých revíznych technikov EZ, elektrotechnikov, elektromontážnikov a ďalších pracovníkov v odbore elektro na 11. ročník celoštátnej konferencie ELTECH SK, ktorá sa uskutoční

7. – 9. 6. 2021 v Hornom Smokovci v Grand hoteli Bellevue****.

Počas troch dní na vás čaká:

12 odborných prednášok

 -  Elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

 -  Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní OPaOS

 -  Posudzovanie a OPaOS systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4

 -  Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov

 -  Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás a druhy zásuviek používaných v súčasnosti vo svete

 -  Elektromobily – nabíjacie stanice a ich revízie

 -  Prípojky nabíjacích staníc elektromobilov a nabíjanie elektromobilov z obnoviteľných zdrojov

 -  Inteligentné inštalácie v rodinných domoch

 -  Komplexný návrh ochrany pred prepätím pre inteligentné stavby

 -  Revízie strojových zariadení (výrobné linky, robotizované pracoviská)

 -  Poznatky súdneho znalca z vykonávania OPaOS el. inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem

 -  Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí

1 praktický workshop

Revízie el. spotrebičov prístrojmi REVEXmax

konzultácie s 13 odbornými lektormi

Ing. Jozef Daňo, Ing. Viktor Ferencey, Ing. Leoš Koupý, Jiří Kroupa, Ing. Josef Kunc, Ing. Ján Meravý, Ing. Edmund Pantůček, Radoslav Rieger, David Sárka, Ing. Július Száraz, Ing. Rudolf Štober, PhD., Ing. Ján Vereš, Ing. Ján Vlnka, PhD.

novinky výrobcov a distribútorov el. prvkov a zariadení

diskusia s chatárom Petrom Petrasom

relax v hotelovom wellness

 

Využite jedinečnú príležitosť, vypnite na pár dní počítač a pridajte sa k nám.

PODROBNÉ INFORMÁCIE

VSTUPENKA

VIDEOPREDSTAVENIE

a najmä osobné stretnutia s ďalšími poslucháčmi.