Konferencia ELTECH SK

Spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT, generálny partner SALTEK Slovakia s.r.o., poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci a domáci a zahraniční výrobcovia el. prvkov a zariadení  pozývajú všetkých revíznych technikov EZ, projektantov elektro a pracovníkov elektromontážnych firiem na

 

 XII. ročník celoštátnej konferencie ELTECH SK 2022

  7– 9. 6. 2022 / hotel Bellevue**** Horný Smokovec

 


PREDNÁŠKY:

- Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) VTZE nielen z pohľadu teórie, ale najmä z pohľadu praxe revízneho technika / Radoslav Rieger

-Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) systémov ochrany pred bleskom na fotovoltických aplikáciách / Jiří Kroupa

-Ochrana fotovoltických aplikácií z pohľadu poisťovní / Ing. Eva Stoklasová

-Návrh koncepcie trás na TDEE a požiarne prestupy a upchávky / Ing. Jozef Daňo

-Bezpečná elektrická inštalácia – bežná prax a časté chyby / Ing. Edmund Pantůček

-Praktické poznatky z odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických inštalácií a bleskozvodov zo súčasnosti z pohľadu súdneho znalca / Ing. Ján Meravý

-Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča / Ing. Josef Konečný

-Riešenia elektromobility Schneider Electric / Ing. Leoš Kabát

-Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby / Ing. Juraj Galba

-„PÊLE-MÊLE“ podivuhodných otázok v praktickej elektrotechnike / Ing. Rudolf Štober

-Rady a odporúčania pre revíznych technikov VTZE z pohľadu právnych predpisov a praktických požiadaviek na ich činnosť / Ing. Michal Horňak


SPRIEVODNÝ PROGRAM:

-Praktický workshop Vodiče HVI (DEHN)

-Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok (OBO Bettermann)

-Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel (Rittal)

-Výstavky tridsiatky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

-Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

-Výstava historických meracích prístrojov

-Odborná exkurzia na vysielač na Kráľovej holi

-Sprievodný program pre dámy – vlasové, módne a imidžové poradenstvo, kurz osobného líčenia


 Podrobné informácie a vstupenku nájdete na www.elektromanagement.sk