KONEX elektro, spol. s r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o. KONEX spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla 12.9.1990 zapísaním do obchodného registra. Založili ju dvaja spoločníci. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastných a prenajatých  kancelárskych, skladových a obchodných priestoroch ako na území mesta Košíc, tak i v ostatných mestách v SR.

Hlavným predmetom činností spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami, výrobkami hutníckeho a spotrebného priemyslu, inžinierska činnosť vo výstavbe, sprostredkovateľská činnosť, poradenská činnosť.

V prvých rokoch podnikania bola sústredená činnosť hlavne na veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami. Koncom roku 1993 spoločnosť KONEX založila ďalšie spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorých  je spoločníkom s rozhodujúcim vplyvom. Cieľom tohto kroku bolo špecializovať jednotlivé činností na samostatné spoločností.
Takto boli založené:
- KONEX ELEKTRO so zameraním na veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami
- KONEX MOTO so zameraním na veľkoobchod a maloobchod s výrobkami strojárskeho priemyslu
- KONEX INVEST so zameraním na inžiniersku činnosť vo výstavbe.

Predmet hlavnej činností spoločností KONEX ELEKTRO

Predmetom hlavnej činnosti je veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami. Ide o nákup a predaj elektrotechnického tovaru. Hlavnými dodávateľmi sú Schneider electric, Prysmian Kablo, TYCO Electronics, Philips Slovakia, ABB, s.r.o., ELKOND HHK, a.s., nkt cables Vrchlabí, nkt cables Kladno, OEZ Slovakia, s.r.o., SEZ Krompachy a ďalší. Odbyt uvedeného sortimentu zabezpečuje spoločnosť hlavne pre odberateľov na území Východného Slovenska, ale aj celej SR pre akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným ako napr. U.S. Steel Košice, VSE a.s., ZSE a.s., SSE a.s., HAGARD, LUMEN SR, a.s., Eustream, a.s., Mondi SCP, a.s.. a ďalšie spoločnosti a súkromné osoby prostredníctvom skladu a siete maloobchodných predajní.

Kontaktné údaje:

KONEX elektro, spol. s r.o.
Rastislavova 7, 040 01 Košice

+421 (0)55 670 42 22
konex@konex.sk
www.konex.sk