Rokovania so štátom:

Stretnutie s prezidentom SR

Dňa 14. júla 2015 sa v Bratislave stretli predstavitelia nášho zväzu s prezidentom Slovenskej republiky, Ing. Andrejom Kiskom.

Na takmer hodinovom stretnutí mu delegácia zväzu predstavila ZEP SR, ako aj jeho jednotlivé členské firmy.

Následne sme s ním otvorene rozprávali o stave elektrotechnického priemyslu na Slovensku a komunikovali sme mu jednotlivé postrehy členských firiem, ktoré nám doručili na Sektretariát ZEP SR. K najviac diskutovaným témam patril nedostatok absolventov elektrotechnických stredných a vysokých škôl, stav odborného školstva, problematika vymožiteľnosti práva a zneužívanie konkurzných a reštrukturalizačných konaní pri obchodných vzťahoch, alebo problematika intenzívnejšieho zamerania štrukturálnych fondov na oblasť priemyslu.

Prezident nám prisľúbil vo viacerých otázkach svoju podporu, ako i možnú záštitu nad vybranými podujatiami ZEP SR.