Na základe požiadaviek a námetov z radov členskej základne Zväz elektrotechnického priemyslu SR organizuje niekoľkokrát ročne Klubové stretnutie na rôzne - aktuálne zamestnávateľské, podnikateľské či spoločenské témy. Na tieto stretnutia pozývame renomovaných odborníkov z danej oblasti s ktorými môžu členské firmy diskutovať, klásť otázky, riešiť konkrétne problémy týkajúce sa ich spoločnosti. Klubové stretnutia sú určené pre všetkých členov a sú bezplatné.

Z ostatného obdobia môžeme spomenúť napr. stretnutie firiem s ekonomickými diplomatmi, Klubové stretnutie zamerané na zmeny v Zákonníku práce, na patentovú ochranu v elektrotechnike, ale napr. i k virtuálnej mene „Bitcoin“.

V júni 2011 sme pri príležitosti 20-teho výročia založenia ZEP SR usporiadali medzinárodnú konferenciu Slovenská elektrotechnika súčasťou európskeho priestoru za účasti popredných predstaviteľov z oblasti podnikania, vedy a výskumu i z akademickej obce.

Zároveň, sme otvorení akýmkoľvek návrhom tém na Klubové stretnutie, najmä k aktuálnym problémom podnikateľského prostredia a potrebám praxe, či iným témam, ktoré by boli zaujímavé pre členskú základňu.