ELO SYS 2015

V letných mesiacoch, už tradične, začíname chystať prezentáciu Zväzu ako i sprievodný program na ELO SYS-e, medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií (13.-16.10.2015, Trenčín). Na 21 ročník tohto významného elektrotechnického podujatia sme pripravili niekoľko noviniek.

Tou, pre nás najdôležitejšou, je zmena polohy a koncepcie nášho stánku. Sťahujeme sa medzi firmy. Našu expozíciu budete môcť nájsť v Pavilóne 5, 6. Okrem toho, aby sme podporili networkingový charakter členstva v ZEP SR, v našom stánku budeme mať spoluvystavovateľské firmy. Svoju účasť potvrdila spoločnosť OBO BETTERMANN s.r.o., Pezinok a VUKI a.s., Bratislava.  V priestoroch zväzového stánku budú môcť návštevníci vidieť množstvo zaujímavých prezentácií, odborných prednášok, ale i posedieť si pri chutnom cateringu.

V spolupráci s ďalšími členskými firmami by sme radi pripravili i sprievodnú atrakciu – Robotický park – ktorého cieľom bude ukázať laickej i odbornej verejnosti, čo všetko elektrotechnika dokáže. Viac informácií už čoskoro.

Zároveň, i na 21. ročníku medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2015 pripravujeme odborné súťaže, ktorých je ZEP SR odborným garantom:
Ekologický počin roka 2015
Elektrotechnický výrobok roka 2015
Konštruktér roka 2015
Najúspešnejší exponát veľtrhu 2015
Unikát roka 2015

Podrobnejšie informácie a prihlášky nájdete v jednotlivých Štatútoch.

Riadne vyplnené prihlášky aj so sprievodnou dokumentáciou a v potrebnom množstve je nutné poslať do 11.9.2015 do 14:00 hod. na adresu: Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava.