ELO SYS 2014

Od utorku, 14. októbra 2014 sme sa zúčastnili na 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2014.

Pri príležitosti jubilejného ročníka veľtrhu sme pre návštevníkov pripravili výstavu, dnes už historických, exponátov, ktoré boli v minulosti ocenené v odborných súťažiach veľtrhu. Návštevníci tak mohli vidieť takmer 40 víťazných výrobkov, ktoré predstavovali to najlepšie, čo sa v minulosti na veľtrhu prezentovalo a zároveň ukazovali, ako nesmierne rýchlo napreduje elektrotechnika. Navyše, otvorený priestor zväzového stánku s chutným občerstvením slúžil ako miesto na neformálne, priateľské stretnutia kolegov nielen zo zväzu.

Veľtrh bol z nášho pohľadu mimoriadne úspešný, zozbierali sme cenné kontakty na desiatky spoločností, predstavili novú koncepciu podpory podnikania členských firiem „SPOLU“, ale i vyžrebovali z návštevníkov stánku troch výhercov hodnotných vecných cien.

Samozrejmosťou bolo i zorganizovanie odborných súťaží veľtrhu. V tomto ročníku komisia ocenila nasledujúce výrobky:
NAJÚSPEŠNEJŠÍ EXPONÁT VEĽTRHU 2014

Elektrický pohon Smart, Typ: MU 2-02 / IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava
(čestné uznanie) Řídicí systém Tecomat Foxtrot / Teco a.s., Kolín

EKOLOGICKÝ POČIN ROKA 2014
Kontajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze obnoviteľných zdrojov energie ENIC-1C-Ambulance / RMC s.r.o., Nová Dubnica, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

KONŠTRUKTÉR ROKA 2014
SkyBean váriometer/ Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU BA, Bratislava
(čestné uznanie) Mobilná meracia platforma / Žilinská univerzita v Žiline, Žilina

UNIKÁT ROKA 2014
PO II G 280V/40kA / KIWA, spol. s r. o., Trnava

ELEKTROTECHNICKÝ VÝROBOK ROKA 2014
Nízkostratové trojfázové olejové transformátory s Al vinutím, typ aTOHn, 50 – 1000 kVA, so stratami A0 Bk max., podľa požiadaviek Ekodizajnu / BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s., Bratislava
(čestné uznanie) Vodou riediteľný impregnant Wasol 40 / VUKI a.s., Bratislava