KIWA sk, s.r.o.

Spoločnosť KIWA sk,s.r.o. – vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. V súčasnosti je KIWA sk najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom poňatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po výrobu, predaj, aplikačné poradenstvo a servis. Ťažisko výrobného programu tvoria prepäťové ochrany triedy I, II a III podľa medzinárodnej normy IEC 61643-1. Uvedené ochrany sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí v najrozličnejších oblastiach. Výrobný program zahrňuje tiež novovyvinuté patentované výrobky najmä pre tržný segment ochrany LED svietidiel verejného osvetlenia proti prepätiu, ale aj dátových prepäťových ochrán, ktorých využitie je hlavne v oblasti merania, riadenia, regulácie a automatizácie technologických procesov a v oblasti komunikačných a počítačových technológií.

Kontaktné údaje:

KIWA sk, s.r.o.
Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

+ 421 / 37 / 692 70 11
kiwa@kiwa.sk
www.kiwa.sk