Ing. Ján Meravý – LIGHTNING

- odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

- projektovanie v oblasti elektrotechniky

- montáž, údržba a opravy elektrických zariadení

- výroba elektrických zariadení

- inžinierska činnosť v elektrotechnike

- výchova a vzdelávanie

- sprostredkovanie predaja a kúpy elektroinštalačného materiálu a prístrojovej techniky

- záznamy a videotvorba digitálnou technikou

Kontaktné údaje:

Ing. Ján Meravý - LIGHTNING
Dolný Šianec 18 A, 911 01 Trenčín

+421 905 558 988
lightning@lightning.sk
www.lightning.sk