IBG Slovensko, s.r.o.

Firma IBG Slovensko, s.r.o. má svoj základ v roku 1993, keď fyzická osoba p. Aleš Zázvorka zahájil podnikanie na báze zastúpenia výrobcu priemyselných batérií BAE Berlín v Českej republike. V prvopočiatku sa začínalo s predajom batérií pre manipulačnú techniku predovšetkým koncovým zákazníkom, pretože podmienkou pre prvé dodané výrobky výrobcom a dovozcom bola, nám vtedy chýbajúca servisná sieť a referencie. Na druhej strane bolo jasné, že v dobe keď sa budú meniť celé flotily zastaranej manipulačnej techniky za nové, bude možnosť a schopnosť dodávok pre  výrobcov manipulačnej techniky (OEM) úplné zásadná. Preto sa začalo intenzívne budovať plnohodnotné servisné zázemie, portfólio zákazníckych služieb a s ohľadom na flexibilitu a rýchlosť dodávok aj skladová základňa s vlastnou montážou. Vďaka tomu sa v roku 1996 podarilo zrealizovať prvé dodávky pre OEM čo významne zrýchlilo ďalší firemný rast a rozvoj. Dôsledkom rozširujúceho sa portfólia predovšetkým nadnárodných zákazníkov bolo založenie pobočky na Slovensku v roku 1997 pod názvom BAE Slovensko s.r.o. s cieľom poskytnutia komplexnej starostlivosti klientom nielen na báze produktov a služieb, ale aj teritórií.

Cieľom novej firmy bolo vniesť na slovenský trh novú dimenziu kvality služieb a produktov. Firma od samého začiatku stavala na mladý, dynamický tým, na moderné metódy vedenia firmy, na poskytnutie kvalitného servisu a na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Vo vtedajšom konkurenčnom prostredí vynikala krátkymi dodacími lehotami, nakoľko  montáž bola v Českej republike. Nadnárodné koncerny valcovala cenovou politikou, keďže  dokázala rýchlejšie a pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. V osobnom prístupe k zákazníkom vytýčila nové méty, ktoré niektoré konkurenčné firmy nedosiahli dodnes. Začínajúca firma na novom trhu zvládla vďaka v tú dobu už vytvorenému a odskúšanému know-how, svoj štart a rast značne rýchlejšie a efektívnejšie než materská firma. Veľkou výhodou boli bohaté referencie a skúsenosti. Začali sa dodávky dodávateľom manipulačnej techniky a súbežne aj na koncový trh. Spolu s rozširovaním počtu klientov sa stupňovali aj ich požiadavky na technické a prevádzkové vlastnosti výrobkov, čo začal byť problém, pretože vtedajší hlavný a jediný dodávateľ BAE disponoval síce prvotriednou kvalitou výrobkov, ale iba obmedzeným sortimentom, ktorým nebolo možné splniť všetky priania a požiadavky klientov. Kvôli nutnosti rozšírenia produktovej základne vznikla v roku 1998 spolupráca s jedným z najvýznamnejších amerických výrobcov batérií firmou GNB. Produkty tejto firmy sme vystavovali na Strojárskom veľtrhu v Nitre v 1999. V tom istom roku firma otvorila svoj sklad a montážnu dielňu v Pezinku, čím sa dostala ešte bližšie k svojím zákazníkom. V časoch hraníc a colných úradov znamenala skladová zásoba článkov významnú konkurenčnú výhodu. V nasledujúcich obdobiach sa aj naďalej udržovala pôvodná rastová stratégia t.j. získavanie nových klientov, segmentov trhu a vstúpilo sa do oblasti staničných batérií, začali sa dodávať kompletné sety batérií spolu s nabíjačmi, zlepšili sa služby a funkcie všetkých firemných procesov. Z dôvodu rozšírenia produktového portfólia sme v roku 2001 premenovali firmu na IBG Slovensko, s.r.o. a začali sme s budovaním silnej, nezávislej obchodno-servisnej spoločnosti pre priemyselné batérie. Firma sa personálne rozvíjala, a vytvorila všetky potrebné oddelenia na kvalitné fungovanie: obchodné oddelenie, ekonomické oddelenie, servisné oddelenie a oddelenie vnútornej služby.

Zásadným zlomom vo vývoji firmy sa stal rok 2002. Prvým impulzom k týmto zmenám sa stala fúzia nášho dodávateľa GNB s koncernom Exide, čím z dvoch významných spoločností vznikol koncern Exide Technologies, svojou veľkosťou jeden z dvoch najväčších svetových hráčov na poli priemyselných a štartovacích batérií. V roku 2002 sa podarilo dohodnúť výhradné zastúpenie novo vzniknutého koncernu, čo prinieslo v jeden okamih veľa pozitívnych a pre ďalší rozvoj zásadných prvkov napr. takmer stopercentne plnú produktovú základňu, pokrývajúce všetky klientske požiadavky a potreby, technickú podporu, logisticko-dodávateľskou schopnosť atď. V nasledujúcich rokoch 2003 až 2007 IBG ďalej zvyšovala podiely a obraty nielen v už tradičných oblastiach trakcie a staníc, ale vstúpila aj do segmentu batérií pre koľajové vozidlá. Firma participovala na vstupe takých významných investorov, ako PSA Peugeot Citroen, KIA Motors, Kaufland, Lidl alebo Telefonica O2. Svoje 10. výročie založenia spoločnosti firma oslávila v pozícii vedúceho trhu v oblasti trakčných batérií. Rok 2008 bol pre IBG prelomový, pretože sa prehodnotila jej základná filozofia a poslanie. Z pôvodnej obchodno-servisnej montážnej firmy dodávajúcej batérie s príslušenstvom sa stal poskytovateľ riešení v oblasti pohonnej a záložnej energie. Týmto momentom sa veľmi razantne rozšírilo tak produktové portfólio, ako aj spektrum služieb. Okrem batérií a nabíjačov je IBG pripravená dodávať a servisovať aj jednosmerné a striedavé systémy záložného napájania, DC / DC meniče, striedače, motor generátory a zároveň aj technológiu nabíjacích staníc. Výrazne sa posilnila aj dodávateľská schopnosť a stabilita IBG, pretože ku všetkým dodávateľom nosných produktov bola zavedená jedna, v niektorých prípadoch aj dve alternácie. Konkrétne možno uviesť v oblasti batérií nového dodávateľa Sunlight, v ostatných oblastiach napr. Industrie Automation, IEB, Jovi Atlas, Gustav Klein, GE atď.

V súčasnosti sa stará v IBG Slovensko, s.r.o. 13 zamestnancov (v skupine IBG vo všetkých krajinách cca 80 pracovníkov) o zákazníkov, v prípade potreby aj 24 hodín denne. Veľký dôraz je kladený na informačné a komunikačné procesy medzi IBG a klientmi, ich jednoduchosť, hladkosť a samozrejme celkovú príjemnosť a pocit istoty vo vzájomnom kontakte. Veľmi detailne sú v reálnom čase analyzované a eventuálne nastavované, či upravované všetky interné procesy s cieľom dosiahnuť maximálnu produktivitu a efektivitu za súčasnej minimalizácie možnej chybovosti. Toto všetko podporuje  novo vytvorený výkonný informačný systém MS Navision, implementácia ktorého prebiehala v roku 2010. Spoločnosť má zavadený integrovaný manažérsky systém podľa EN ISO 9001:2009,  EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.  S ohľadom na zvýšenie výkonnosti vnútornej logistiky a procesu montáže sa plánuje stavba vlastnej prevádzkovej budovy, projektovanej presne podľa požiadaviek a špecifík našej činnosti. Posledné dve skutočnosti podtrhujú skutočnosť, že IBG Slovensko, s.r.o. je vedúcim dodávateľom na slovenskom trhu so širokými kompetenciami.

ibg-nove-logo

Kontaktné údaje:

IBG Slovensko, s.r.o.
Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok

+421 (0)33 640 76 60
info@ibg.sk
www.ibg.cz/sk