HRQ SK s.r.o.

hrq-logo

Cieľom spoločnosti HRQ SK s.r.o. je prichádzať s komplexnými riešeniami  v oblasti ľudských zdrojov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť klienta s prihliadaním na potreby zamestnancov.

KTO SME?

Špecialisti v oblasti poskytovania služieb:

- Personálny leasing
- Personálny outsorcing
- Recruiting a Executive search
- Outsorcing HR činností vrátane spracovania miezd zamestnancov
- HR poradenstvo, Audity

 

ŠTRUKTÚRA SKUPINY

Naše divízie sú zamerané na potreby klienta a vzájomnou spoluprácou poskytujeme služby šité na mieru.

Divízia TEMPORARY / personálny leasing a outsourcing

Divízia RECRUITMENT / odborný výber zamestnancov, direct search, assessment centrum, testing

Divízia SERVICES / outsourcing HR, outsourcing miezd, HR poradenstvo, audity, education

Divízia XCHANGE / Work and Travel, Education and practice, Work and Study, Pernament Work

Kontaktné údaje:

HRQ SK s.r.o.
Pribinova 25 (Tower 115) 811 09 Bratislava

+421 2 2073 0500
recepcia@hrqgroup.com
www.hrqgroup.com