HAGARD: HAL, spol. s r.o.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.Spoločnosť HAGARD: HAL vznikla 25. júna 1991 zápisom do Obchodného registra ako HAGARD: HAL spol. s r.o. so sídlom v Nitre. Ako jedna z prvých firiem sa zaoberala predajom elektroinštalačného materiálu a svietidiel. V mieste sídla spoločnosti bol otvorený prvý veľkosklad spoločnosti pre spotrebiteľskú verejnosť, projektantov, revíznych a bezpečnostných technikov, predajcov a montážnikov.

V roku 1998 spoločnosť rozvinula aktivity zamerané do výrobných činností a vlastnila majetkové podiely v slovenskej kábelovni Elkond Trstená a výrobni svietidiel Elplast Slovakia Nové Zámky.
Za uplynulé obdobie prešla spoločnosť mnohými vývojovými zmenami, až sa profilovala do dnešnej podoby, kedy sa prirodzeným spôsobom zmenila kapitálová štruktúra na akciovú spoločnosť.

Od roku 1999 spoločnosť HAGARD: HAL je 100 percentnou francúzskou spoločnosťou a patrí do nadnárodnej spoločnosti REXEL Paríž. Právne postavenie akciovej spoločnosti vyplýva z Obchodného zákonníka. Organizačnú štruktúru spoločnosti tvorí riaditeľstvo spoločnosti a strediská.

Spoločnosť dosahuje priemerný ročný obrat 53 ml. EUR, zamestnáva 190 zamestnancov a zákazníkom je k dispozícii 17 predajných miest v Nitre, Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, Poprade, Prešove, Košiciach, Michalovciach, Humennom, Banskej Bystrici, Zvolene, Šali, Nových Zámkoch, Komárne, Štúrove a Piešťanoch.

Dňom 17.07.2013 HAGARD: HAL, a.s. zmenila právnu formu spoločnosti na HAGARD: HAL, spol. s r.o., ktorá je platná zápisom v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 34680/N.
Spoločnosť ponúka cca. 10 000 položiek prostredníctvom svojej zavedenej obchodnej siete (veľkopredajne a malopredajne) v Slovenskej republike.

Ciele:
- základným cieľom je spokojnosť zákazníka
- vybudovanie samostatnej a finančne stabilnej spoločnosti s významným postavením na trhu so silnými stránkami - rýchlosť, kvalita, optimálna cena
- zachovanie tradície, zdokonalenie služby zákazníkom s maximálnou kvalitou a aktívnym prístupom
- otvorenosť slovenskému a medzinárodnému trhu
- upevňovanie vzťahov s partnermi, poskytovať informácie o spoločnosti, získavať si ich dôveru, akceptovateľnosť
- investície do vedomostnej úrovne a odborných schopností zamestnancov, investície do rozvoja spoločnosti
- nová kultúra riadenia spoločnosti - dosiahli sme, že systém riadenia kvality je súčasťou systému riadenia spoločnosti
- udržanie certifikovaného systému kvality a jeho zdokonalenie v zmysle ISO9001:2008; resp. perspektívne iných európskych alebo svetových noriem

Kontaktné údaje:

HAGARD: HAL spol. s r.o.
Pražská 9, 949 11 Nitra

+421 (0)37 791 31 10
hagard@hagard.sk
www.hagard.sk