EXPO CENTER a.s.

Expo Center a.s.1.    Organizovanie medzinárodných a regionálnych výstav a veľtrhov
2.    Zabezpečenie účasti firiem na iných výstavách a podujatiach
3.    Realizácia výstavných stánkov
4.    Prenajímanie priestorov za účelom organizovania rôznych akcií
- spoločenské podujatia (plesy, večierky, galavečery)
- odborné podujatia (kongresy, konferencie, semináre, workshopy)
- kultúrne podujatia (festivaly, koncerty, tanečné predstavenia)
- športové podujatia (plážový volejbal, paintball, parkúrové preteky, atď.)

Kontaktné údaje:

EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín

+421 (0)32 770 43 20
expocenter@expocenter.sk
www.expocenter.sk