ESD FÓRUM SLOVENSKO 2019

Spoločnosť ZTS Elektronika SKS, s.r.o. Vás srdečne pozýva na 3. ročník odbornej konferencie s názvom ESD FÓRUM SLOVENSKO 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. – 3.10.2019 v priestoroch hotela Tri Studničky v Demänovskej doline.

Cieľom konferencie je spojiť odborníkov, ktorí sa zapájajú do riešenia problematiky ESD, poskytnúť im aktuálne informácie z oblasti elektrostatickej ochrany v elektrotechnickom priemysle, ktoré budú obohatením ich súčasných vedomostí v danej oblasti a výmena skúseností.

Organizátorom konferencie je spoločnost ZTS Elektronika SKS s.r.o., záštitu nad podujatím prevzal Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR).

Tento ročník konferencie bude zameraný na aktualizovanie vedomostí a poznatkov Koordinátorov ESD a ich certifikátov, ktoré vyžaduje viacero novo vydaných noriem a štandardov, ktoré postupne nahradia doteraz platné normy a štandardy.

Organizátori aj tento rok ponúkajú novo navrhnutý program na viac ako 2 dni s mimoriadne atraktívnymi prednáškami a praktickými skúsenosťami. Pred samotnou konferenciou 1.10.2019, budú prebiehať 2 TUTORIALY.

● Tutorial 1: Firemný metrológ,

● Tutorial 2: Bezpečnosť technických zariadení, podlahové systémy – antistatika vs. bezpečnosť.

Pre viac organizačných informácií ohľadom konferencie, účastníckeho poplatku, či ubytovania si prosím prečítajte organizačné pokyny, ktoré sa nachádzajú v sekcií na stiahnutie, alebo kliknite na www.esdforum.sk

01/10/2019 UTOROK

12.00 – 18.00 | Tutorial 1 - Firemný metrológ
12.30 – 17.30  | Tutorial 2 - Bezpečnosť technických zariadení, Podlahové systémy antistatika vs. bezpečnosť / STN EN 61340-5-1 vs. STN 332000-6


02/10/2019 STREDA

8.00 – 9.00    | Prezencia účastníkov
9.00 – 17.00  | Úvod, organizačné pokyny, oboznámenie s programom

- Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi – fyzikálne princípy,
normy a štandardy
- Program riadenia a potlačovania ESD - všeobecne
- Administratívne požiadavky programu riadenia a potlačovania ESD
- Technické požiadavky programu riadenia a potlačovania ESD
- Obaly určené na súčiastky citlivé na elektrostatický výboj
- Požiadavky na ESD u dodávateľov, praktické poznatky z auditov
- Bezpečnostné riziká pri plnení požiadaviek ESD ochrany

19.30 – 21.00 | Panelová diskusia | Kontinuálne zlepšovanie stavu ESD ochrany - projekt čistenia podlahy

03/10/2019 ŠTVRTOK

8.15 – 15.30 | Meracie zariadenia a meracia technika pre kontrolu ESD parametrov

- Metódy merania z pohľadu štandardu ESD TR53 a ním súvisiacich
- Testovanie osôb pred vstupom do EPA, záznamy z testovania
- Spracovanie výsledkov – protokoly z meraní a auditov
- Koordinátori z praxe
- Ukončenie konferencie

LEKTORI

Ing. Marián Brúsil | výkonný riaditeľ, ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Ing. Peter Králik | projektový manažér, ESD audítor, revízny technik EZ, bezpečnostný technik, lektor, ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Ing. Michal Sahuľ | produktový manažér, ESD audítor, revízny technik EZ, bezpečnostný technik, lektor, ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Milan Kovařík | Audit dodávateľov & Elektrika a Elektronika, ŠKODA AUTO a.s.
Ing. Tomáš Soukup | ESD audítor, SMtronic s.r.o.
Ing. Milan Minárik | ESD špecialista, Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
Ing. Martin Kis | ESD koordinátor a líder kalibrácií, Magneti Marelli Slovakia s.r.o.
Ing. Martin Borik | ESD inžinier, ZKW Slovakia s.r.o.