ELTODO SK, a.s.

Koncern ELTODO bol založený v roku 1991 v Česku, kde dnes patrí medzi  lídrov na trhu v oblasti návrhu, implementácie a servisu riešení pro mestskú a medzimestskú dopravnú infraštruktúru.

V súčasnosti sme nielen komplexným dodávateľom riešení v oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky, ale zameriavame sa aj na odvetvia telematiky, riadiacich dopravných systemov a telekomunikácií. Kladieme veľký dôraz na vlastný vývoj, inovácie a  moderné Smart  riešenia vo všetkých oblastiach pôsobenia našej spoločnosti.

Hlavnými trhmi obchodu sú Česká republika a Slovensko, ale podnikáme aktivity  aj v iných krajinách –  sme aktívny napriklad v Nemecku, Rusku a na Ukrajine.

Víziou Eltodo Slovensko je byť strategickým technologickým partnerom pre mestá a obce, ako aj pre podnikateľskú sféru. Do roku 2025 chceme byť lídrom v oblastiach  SMART technológií  v telematike, inteligentných riadeniach dopravy a budov.

Táto vízia sa naplňuje vlastným konceptom Smart city riešení, ktoré v kompaktnom celku poskytnú naším zákazníkom riešenia, ktoré potrebujú.

Celý výrobný proces od výskumu, vývoja, výroby, montáži aj servisu zabezpečujeme kvalitným tímom ľudí a naši zákazníci dostávajú garanciu stabilnej spoločnosti s dlhodobou históriou.

Sme hrdí, že dodávame svoje produkty a riešenia pre dôležite mestá a obce.

Sme hrdí, že naše riešenia napomáhajú k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry.

Sme hrdí, že spravujeme okolo 350.000 svetelných bodov po Slovensku a Českej republike a sme tvorcami inovácií pre nové Smart technológie.

Kontakné údaje:

ELTODO SK, a.s.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

+421 220 863 188
eltodo@eltodo.sk
www.eltodo.sk