5. ročník
Elektrotechnickej konferencie ELKON

Čo znamená zmena II. Ako vyjsť z krízy silnejší?
jar 2021 | Westend Plazza, Bratislava

 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, opatrenia ÚVZ SR a s tým súvisiace rozhodnutie Predstavenstva ZEP SR, si vám dovoľujeme oznámiť, že 5. ročník Elektrotechnickej konferencie ELKON, ktorý sa mal konať v októbri, presúvame na jar 2021.

Veríme, že v tomto čase už budú na organizovanie podujatí priaznivejšie podmienky a budeme sa tešiť na osobné stretnutie.

"Ak sa ocitnete v kríze, uvedomte si nebezpečenstvo, ale rozpoznajte aj príležitosť."
J. F. Kennedy


 

Informácie o programe podujatia

Informácie o programe môžete získať tu:

 

Staňte sa partnerom podujatia

Ponúkame Vám možnosť efektívne propagovať Vašu spoločnosť pre, počas i po konferencii. Účasť majiteľov a riaditeľov firiem na pracovnej i spoločenskej časti.

Kontaktné údaje

Informácie môžete získať aj na e-maile na zep@zep.sk alebo telefonicky na čísle 0918 651 440.