3. ročník Elektrotechnickej konferencie ELKON 2018

Hlavná téma: spolupráca v priemysle a portál spolupracuj.me

Termín: 18. – 19. október 2018 | Hotel The Grand Vígľaš ****

“Spoluprácou môžeme dosiahnuť takú pridanú hodnotu, akú samotnou prácou nedokážeme.”

Priemysel si bude navzájom pomáhať cez kooperačný portál spolupracuj.me

Priemyselné podniky čelia denne mnohým menším či väčším výzvam v rôznych oblastiach. Portál www.spolupracuj.me im ponúka priestor, kde môžu na jednom mieste hľadať alebo ponúkať skutočne potrebné a reálne riešenia v dvoch základných kategóriách:
Výroba, obchod a Výskum, vývoj, inovácie.

Portál spolupracuj.me slúži na hľadanie kooperačných prienikov. Ide o jednoduchý, ale komplexný nástroj na podporu podnikania. Firmy tu môžu nájsť nového obchodného partnera, vyriešiť praktický problém, napríklad s dodávkami materiálu či nadviazať spoluprácu s konkrétnou univerzitou, ktorá má riešenie pre ich problém.

Umelá inteligencia portálu sa neriadi len kľúčovými slovami. Spojiť ponuku s dopytom dokáže na základe kontextu. Firmám tak šetrí čas a otvára doposiaľ neprebádané možnosti obojstranne prínosnej spolupráce.

Portál je otvorený pre všetkých bez obmedzenia. Na príspevky môže reagovať ktokoľvek i bez registrácie. Na pridávanie príspevkov (dopytov alebo ponúk) je však potrebná bezplatná registrácia a vytvorenie profilu spoločnosti.

Projekt má ambíciu posilniť výskum a vývoj na Slovensku, ktorý je základným predpokladom konkurencieschopnosti priemyselných podnikov, a to najmä v čase, keď sa čoraz viac hovorí o potrebe digitalizovať a automatizovať.

„Po dlhých rokoch hľadania tu máme nástroj, ktorý by mal výrazne zviditeľniť výskumno-vývojové kapacity a výskumnú infraštruktúru v Slovenskej republike a podporiť spoluprácu vo výskume a vývoji,“ povedal Martin Morháč, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

Portál spolupracuj.me spustili do prevádzky 18. októbra 2018 na Elektrotechnickej konferencii ELKON, ktorú už tretí rok za sebou zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR.

„Portál má ambíciu stať sa hybnou silou spolupráce s celospoločenským významom. Chceme, aby firmy profitovali z dobre nastavenej vzájomnej spolupráce. Len spoluprácou môžeme vytvoriť takú pridanú hodnotu, akú samotnou prácou nedokážeme,“ dodáva Róbert Verbich, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.

Spolupracuj.me je projekt Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. Vznikol v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska.

Elektrotechnickú konferenciu ELKON 2018 zorganizoval už po tretí raz Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Uskutočnila sa 18. – 19. októbra 2018 vo Vígľaši. Nosnou témou konferencie bola vzájomná spolupráca priemyselných podnikov a výhody, ktoré môže priniesť malým i veľkým firmám v mnohých oblastiach.

Zväz počas konferencie predstavil a uviedol do prevádzky svoj najnovší projekt – webový portál spolupracuj.me, ktorý je jeho odpoveďou na to, ako by dnes mali vyzerať služby pre členov. Portál je však otvorený a voľne prístupný pre všetkých.

Súčasťou programu konferencie boli aj interaktívne prednášky. „Tematicky nadviazali na samotný portál. Podnikatelia diskutovali o ďalších možnostiach spolupráce, ktoré si môžu navzájom poskytnúť na zvýšenie efektivity práce v priemyselných podnikoch,“ dopĺňa generálny sekretár ZEP SR Andrej Lasz.

Na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018 sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z radov podnikateľov či akademickej obce.

Na stiahnutie


Fotografie z konferencie si môžete pozrieť tu

Napísali o nás: zive.sk-Vznikol ebay pre firmy: Spolupracuj.me s umelou inteligenciou

Boli sme v správach RTVS (reportáž; od 21:03)


Portál pre nás realizovala sféra.