Elektroolympiáda pre žiakov stredných škôl

V spolupráci s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity pripravuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR „Elektroolympiádu“ pre mladých, technicky nadaných študentov – elektrotechnikov.

Ciele:
- propagácia elektrotechnického odborného vzdelávania

- hľadanie a podpora technicky nadaných študentov
- prepojenie škôl a priemyselnej praxe
- rozvoj odborného školstva

Zameranie:
- elektrotechnika, elektronika a energetika

- robotika
- aplikovaná informatika

Predpokladaný začiatok: september 2015

V prvom ročníku by sme sa radi zamerali na študentov stredných škôl. V ďalších ročníkoch Elektroolympiádu rozšírime i na žiakov základných škôl.

Elektroolympiáda by mala byť rozdelená na 3 kolá:
1) vedomostný test
2) príprava praktického projektu
3) obhajoba najlepších projektov pred odbornou komisiou

Stanovy súťaže budú k dispozícii začiatkom roku 2015.