Elektronika hrou – finále súťaže

Výsledky súťaže Elektronika hrou

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) organizovala pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl súťaž družstiev v elektrotechnike pod názvom Elektronika hrou.

Hlavným poslaním súťaže bolo:
- propagovať a popularizovať elektrotechniku,
- motivovať žiakov k výučbe elektrotechniky,
- prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
- poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby,
- umožnilo to žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

Súťaž pozostávala z troch domácich kôl, ktoré prebehli v čase od 15. apríla 2016 do 31. mája 2016 a jedného školského škola, ktoré sa uskutočnilo 27. júna 2016 na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Do spomínaného školského kola postúpili 4 tímy, ktoré mali v časovom limite odsimulovať zadania, prakticky ich pozapájať a urobiť niekoľko jednoduchých meraní na potvrdenie odsimulovaných hodnôt. Po súťaži nasledovala pre žiakov základných škôl prehliadka SPŠE a vyhodnotenie najlepších tímov.

Prvenstvo získal tím ZŠ Československej armády z Prešova, a to Andrej Bača a Šimon Potočňák. Každý z nich si prevzal Digitálnu spájkovaciu stanicu ZD-931 a pre svoju školu získali päť Digitálnych multimetrov UNI-T UT33C. Na 2. mieste sa umiestnil Adam Borovička zo ZŠ Štúrova, Hanušovce nad Topľou, ktorý si odniesol Digitálny multimeter UNI-T UT54. Ako tretí skončil Rastislav Petrisko, ktorý reprezentoval ZŠ Májové námestie z Prešova. Súťažiaci získal Digitálny multimeter UNI-T M890G.

Zaujímavé ceny do súťaže spolufinancoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR, ktorý sa aj takýmto spôsobom snaží propagovať odbor elektrotechniky, motivovať žiakov základných škôl k štúdiu elektrotechniky a napomáhať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

 Zdroj: Mgr. Jana Pavlišaková, SPŠE Prešov