EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

Koordinujúca organizácia zabezpečujúca zber a recykláciu doslúžilých svetelných zdrojov a svietidiel.

Poskytuje možnosť bezplatného separovaného zberu žiariviek a výbojok pre všetkých konečných užívateľov na partnerských zberných miestach.

Prevádzkuje kolektívny systém pre komplexné zabezpečovanie plnenia zodpovedností výrobcov a dovozcov osvetľovacích zariadení podľa slovenskej aj európskej legislatívy.

Výrobné kategórie:
4. Osvetľovacia technika
41. Elektrické svietidlá
42. Elektrické žiarovky, elektrické výbojky

Kontaktné údaje:

EKOLAMP Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky
Turecká ul. 156 / 37, 94001 Nové Zámky

+421 (0)35 644 54 45
ekolamp@ekolamp.sk
www.ekolamp.sk