EDYMAX SE

EDYMAX SE je progresívny koncern so širokým portfóliom podnikateľských aktivít v oblastiach personálnych, upratovacích, čistiacich služieb a facility managementu. Sme držiteľmi certifikátov ISO 14001:2005, STN EN ISO 9001:2009 a STN OHSAS 18001:2009.

EDYMAX SE rozvíja vlastnú tradíciu vysokej podnikateľskej kultúry. Dodržiavanie pravidiel zakotvených v platnej legislatíve považujeme za jedinú správnu cestu k úspechu.

Kontaktné údaje:

Edymax SE
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

+421 (0)2 321 21 166
edymax@edymax.com
www.edymax.com