CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau sa v Slovenskej republiky špecializuje na:

- riadenie úverových reportingových systémov,

- systémy na podporu rozhodovania pre potreby stratégií riadenia rizík a marketingových stratégií pre banky a ostatné nebankové finančné inštitúcie,

- služby poskytujúce informácie o firmách,

- riešenia pre trh finančníctva a poisťovníctva,

- služby poskytujúce ekonomické informácie o spoločnostiach a obciach,

- podrobné spracovanie a sektorové analýzy ekonomického prostredia,

- kompletnú škálu služieb predstavujúcich dátovú podporu od školení až po poradenstvo dokonale prispôsobené potrebám klienta.

Kontaktné údaje:

CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.
Twin City C, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava

+421 2 5920 7511
info.sk@crif.com
www.crif.sk