Vážení zástupcovia priemyslu,

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, ako združenie významných zamestnávateľov pôsobiacich v elektrotechnickom priemysle, si osvojuje povinnosť svojou činnosťou prispievať k riešeniu dôležitých ekonomicko-spoločenských otázok, ktoré významnou mierou ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v elektrotechnike, ale i v celom slovenskom priemysle.

Na základe SWOT analýzy elektrotechnického priemyslu SR by sme chceli stanoviť strategické ciele, o ktorých naplnenie sa budeme usilovať v nasledujúcom období. Veríme, že tak prispejeme k zvýšeniu kvality podnikateľského prostredia a pomôžeme podnikateľom rozvíjať ich podnikanie.

Ako zástupcu priemyslu si Vás dovoľujeme úctivo požiadať o vyjadrenie sa k spomínanej problematike vyplnením krátkeho dotazníka.

SWOT analýza, spolu so strategickými cieľmi, ktoré z nej vyplynú, bude vyhodnotená na 2. ročníku Elektrotechnickej konferencie ELKON 2017 za účasti širokého spektra firiem z elektrotechnického priemyslu. Strategické ciele rozvoja nášho sektoru priemyslu budú následne prezentované pozvaným zástupcom jednotlivých ministerstiev a médiám.

Zamestnávateľská konferencia ELKON 2017 sa uskutoční 19. - 20.10.2017 v hoteli Bešeňová, v Bešeňovej.
Srdečne Vás pozývame!

Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a ochotu vyjadriť sa k stavu elektrotechnického priemyslu na Slovensku!

Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár ZEP SR

lasz@zep.sk
0911 149 969