Prístroje, systémy, zariadenia družicovej techniky, vesmírna technika