CeMS, s.r.o.

Spoločnosť CeMS, s.r.o. pôsobí v oblasti certifikácie systémov manažérstva, vykonáva špecializované audity, odborné školenia pre spoločnosti pôsobiace v oblasti automotive a soft skillové školenia.

Kontaktné údaje

CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

+421 46 547 49 68
cems@cems.sk
www.cems.sk