Stredná odborná škola – Stará Turá

Stredná odborná škola v Starej Turej je školou komplexného charakteru. Zabezpečuje teoretické, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Výchovnovzdelávaciu prácu vykonávajú kvalifikovaní učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia. Výuka je stanovená tak, aby absolventi a absolventky boli všestranne vzdelanými, tvorivými, zručnými, ekonomicky mysliacimi pracovníkmi vo svojom budúcom povolaní. Pre tento cieľ máme vybudované aj primerané […]

Read more

Spojená škola, Nižná

Stredná odborná škola technická ponúka študijné obory prevažne technického zamerania. Umožňuje svojim žiakom vysoko kvalifikované formy štúdia spojené s odborným výcvikom žiakov vo vybavených dielňach a učebniach. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení plniť úlohy a požiadavky zamestnávateľov v daných výrobných odvetviach.Škola má tieto školské vzdelávacie programy: – Autoelektronika – Osobné počítače a počítačové siete […]

Read more

Spojená škola – Prešov

Spojená škola má dve organizačné zložky: • Stredná odborná škola technická • Gymnázium Na strednej odbornej škole ponúkame 5 školských vzdelávacích programov: 1.) 2679 4 Mechanik mechatronik – riadenie strojov a liniek pomocou PLC, – nastavovanie a diagnostika obrábacích CNC strojov a automatických liniek, – programovanie PLC automatov, – vyučovanie výpočtovej techniky, pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky […]

Read more

IBG Slovensko, s.r.o.

Firma IBG Slovensko, s.r.o. má svoj základ v roku 1993, keď fyzická osoba p. Aleš Zázvorka zahájil podnikanie na báze zastúpenia výrobcu priemyselných batérií BAE Berlín v Českej republike. V prvopočiatku sa začínalo s predajom batérií pre manipulačnú techniku predovšetkým koncovým zákazníkom, pretože podmienkou pre prvé dodané výrobky výrobcom a dovozcom bola, nám vtedy chýbajúca […]

Read more

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.

Na Slovenskom trhu ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss svojim zákazníkom široko rozvetvenú ponuku prepravných a logistických služieb pre domácu a celosvetovú výmenu tovaru. Spoločnosť Gebrüder Weiss Slovensko je dcérskou spoločnosťou koncernu Gebrüder Weiss, so sídlom v rakúskom Lauterachu a na Slovensku bola založená v roku 1993 a aktuálne zamestnáva v piatich pobočkách (Bratislava, Senec, Bytča, Zvolen […]

Read more

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) bola založená v roku 1969. Jej hlavným poslaním je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach ako je elektrotechnika a informatika. V súčasnosti na fakulte študuje takmer 3000 študentov v študijných odboroch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Na fakulte pôsobí […]

Read more

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

História výchovy elektrotechnických inžinierov je bezprostredne spojená s históriou Slovenskej vysokej školy technickej. Začala sa na základe zákona č. 188/1939 Sl.z. a vládneho nariadenia č. 168 Sl.z. zo 17. júla 1941 v Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva. Samostatná Elektrotechnická fakulta SVŠT bola zriadená vládnym nariadením č.80 Zb. z 2. októbra 1951.  V roku 1976 sa […]

Read more

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta vznikla v roku 1953. Pôvodne bola jej činnosť zameraná najmä na technické aspekty klasickej dopravy a jej zabezpečenie, neskôr pribudla problematika telekomunikácií a  optických komunikačných systémov. V súčasnosti sa rozvíja aj oblasť bezpečného riadenia procesov v doprave a priemysle, informačných a komunikačných technológií, výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíja sa […]

Read more

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho je školou komplexného charakteru, ktoré zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie. Výchovnovzdelávací proces je zabezpečovaný kvalifikovanými učiteľmi a majstrami odbornej výchovy v 8 učebniach, 2 multimediálnych učebniach a v 13 odborných učebniach.  Cieľom našej školy je vychovávať mladých ľudí s odborným zameraním na elektrotechniku, informačné technológie, počítačové siete a […]

Read more

2J Antennas, s.r.o.

2J Antennas, s.r.o. je spoločnosť s vedúcim postavením na trhu dizajnu a výroby antén; vyvíjame rôznorodé produkty, vrátane zákazkových projektov pre vysoko profilované spoločnosti ako sú Porsche a Sagem. Naše antény sú určené pre automobilový priemysel, M2M, pevné a zabudované aplikácie, ako novinku ponúkame antény pre námornictvo a armádu. Okrem anténových riešení ponúkame aj komplety […]

Read more