Darujte nám 2 %

Milí členovia ZEP SR, ďakujeme, že ste nám zachovali svoju priazeň aj v roku 2020, ktorý už vo svojom úvode ovplyvnil a výrazne zmenil život celej spoločnosti. Obmedzenia, ktoré so sebou priniesol, pozmenili mnohé plány aj v našom zväze, a to najmä v rámci podujatí a aktivít, ktoré pre vás každoročne pripravujeme s cieľom stretnúť […]

Read more

Webinár s Andreou Vadkerti

Chceme k vám byť opäť o niečo o bližšie. Prichádzame preto s novinkou, ktorou je podstránka PODCASTY na portáli Spolupracuj.me. Jej obsah budú tvoriť Leadership podcasty s executive koučkou a biznis konzultantkou Andreou Vadkerti a odborné Podcasty APZ, ktoré budeme pre vás pravidelne pripravovať s tímom APZ. — Míľnikom spustenia podcastov je bezplatný webinár s […]

Read more

Národná stáž mobility študentov projektu MoVET

Národná stáž žiakov v rámci  mobilného projektu MoVET 2017-1-CZ01-KA202-035479 v Banskej Bystrici vo firme Slovanet, bola vynikajúcou skúsenosťou pre vybraných žiakov zo študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií SOŠ IT. Žiaci získali neoceniteľné teoretické aj praktické zručnosti, týkajúce zabezpečenia IoT v mestskej sieti. Pohybovali sa v prostredí reálnej firmy, prišli do styku s najnovšími technológiami, ktoré v školách nie sú dostupné. […]

Read more

NOVINKA!  – kliknite a zistite viac Čo je to SPONA? Spoločný nákup automobilov zastrešený pod hlavičkou ZEP SR. Prečo? Autá, či už úžitkové, referentské, obchodnícke a iné, využíva každá firma ako spotrebný materiál a základný nástroj k zabezpečeniu činnosti. Ako člen ZEP SR máte možnosť kúpiť autá už od jedného kusu za výhodné fleetové ceny. Podmienky sme vybavili […]

Read more

AllForJob s.r.o.

Personálna agentúra AllForJob s.r.o. si zakladá na viac ako 10 rokoch praxe v personálnom poradenstve. Naším cieľom je poskytovať poradenské a realizačné služby v oblasti personalistiky v kvalite zodpovedajúcej situácii na trhu práce, sledujúc trendy v oblasti  trhu pracovných síl na Slovensku ako aj v zahraničí. Zameriavame sa na výber zamestnancov v oblasti automotive, stavebníctva, výroby,  financií […]

Read more

FCC PUBLIC, s.r.o.

FCC PUBLIC s. r. o., vydavateľstvo technickej literatúry, bolo založené v roku 1991 s cieľom zachovať tradíciu úspešných československých odborných časopisov ELEKTROTECHNICKÝ OBZOR (zal. 1910) a ELEKTROTECHNIK (zal. 1946) zlúčením obidvoch titulov do nového časopisu ELEKTRO. „Pokračujeme v diele tých, ktorí boli prví!“. FCC PUBLIC teraz vydáva odborné časopisy ELEKTRO a SVĚTLO a knižné tituly […]

Read more

Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Vážení priatelia,po niekoľkých úspešných neformálnych networkingových stretnutiach, ktoré sme zorganizovali v ZEP SR v tomto roku, rozhodli sme sa s podporou Predstavenstva a Dozornej rady nášho Zväzu zorganizovať prvý ročníkPlesu Zväzu elektrotechnického priemyslu SR.Pôjde o podujatie určené predstaviteľom elektrotechnických, energetických a IT spoločností. Cieľom je stretnúť sa s kolegami, partnerskými firmami i zákazníkmi v neformálnej, […]

Read more

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia […]

Read more

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je strednou odbornou školou s dlhoročnou tradíciou. Pripravuje žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe v odboroch: 2675 M elektrotechnika, 2694 6 informačné a sieťové technológie, 3957 6 multimédiá, na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve hlavne v oblasti elektrotechniky a informačných a sieťových technológií. Kontaktné údaje: Stredná priemyselná škola […]

Read more

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

SPŠE na ul. K. Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968 až 1976 bola umiestnená na Palisádach 44. V roku 1976 sme školu presťahovali do novej budovy 18 – triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, […]

Read more