Bobček Group, spol. s r.o.

Spoločnosť Bobček Group, spol. s r.o. je spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti elektrikárstva a zabezpečovania klasických inštalácií.

Kontaktné údaje

Bobček Group spol. s r. o.
Domaňovce 163, 053 02 Domaňovce

bobcekgroupsro@gmail.com