BARA-Q s.r.o.

V roku 2008 sme začali naše aktivity ako živnostníci v sektore stavebníctva. Neskôr sme sa zameriavali na interim manažment, ktorý sme ponúkali pre kovospracujúce firmy a od roku 2013 sme s firmou BARA-Q s.r.o. prítomný v automobilovom priemysle. Do roku 2013 sme sa zaoberali realizáciou, projektovaním, vzorkovaním, technickým plánovaním napr. náradia, vypracovaním dokumentácie, kontrolou a optimalizáciou procesov súvisiacich s výrobou a kontrolou rôznych procesov a výrobkov. Počas tohto obdobia sme získali veľké množstvo skúseností súvisiacich s výrobou a riešením parciálnych operatívnych úloh a problematík. Vďaka našim praktickým skúsenostiam a nášmu neustálemu smädu po vedomostiach, sme od roku 2014 prítomní na trhu automobilového priemyslu ako poradcovia, inštruktori a vedúci manažéri.

Kontaktné údaje

BARA-Q s.r.o.
Budovateľská 1690/18, Gabčíkovo 930 05

+421 905 631 503
info@bara-q.eu
www.bara-q.eu