B. Banerjee: Vývoj vo svete nezastavíme. Kde chce byť Slovensko o 5 rokov?

DSCN0063

 

V auguste uplynie rok odkedy sa Biswajit Banerjee stal hlavným ekonómom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Americko-indický ekonóm, ktorý má diplom z Univerzity v Oxforde a zo School of Economics v Dillí, chce udržiavať pravidelný dialóg so zástupcami priemyslu. V marci prijal pozvanie elektrotechnikov.

 

„Stretnutie hodnotím pozitívne. Pánovi Banerjeemu sme tlmočili priority Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, medzi ktoré patrí duálne vzdelávanie, systém rekvalifikácií, vymožiteľnosť práva s dôrazom na konkurznú a reštrukturalizačnú legislatívu a vysoká administratívna záťaž slovenských spoločností,“ povedal na margo dvojhodinovej debaty prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) Róbert Verbich.

„Pre mňa je najdôležitejším zistením fakt, že elektrotechnický priemysel má výborne zanalyzované konkrétne problémy, ktoré treba riešiť. Teraz je dôležité zapojiť ďalšie strany. Keď si naštudujem detaily, oboznámim s nimi svojich kolegov,“ prisľúbil Banerjee.

Odporúča položiť si otázku: kde chceme byť o päť rokov? „Slovensku chýba stratégia. Musíme predvídať napríklad trendy vo vzdelávaní. Už dnes treba myslieť na to, kam sa v budúcnosti posunú technológie a požiadavky na všeobecné zručnosti a prispôsobiť tomu celý proces vzdelávania,“ zamýšľa sa uznávaný ekonóm.

Na Slovensku sme už zaviedli model duálneho vzdelávania, výzvou teraz je, aby fungoval lepšie. Situáciu vidí podobne aj prezident ZEP SR. „Potrebujeme školy zamerané na priemysel, či už stredné odborné alebo vysoké školy a investovať do ich vybavenia,“ dodal Róbert Verbich. Situácii s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov podľa neho nepomáha ani administratívne náročné a zdĺhavé prijímanie pracovníkov zo zahraničia či nastavenie systému rekvalifikácie.

Debata v ZEP SR neobišla ani tému export a možnosti na jeho zlepšenie. Prvým nástrojom je podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) kompletný register slovenských firiem, v ktorom by bolo uvedené, čo vyrábajú. Register by sa dal v praxi využívať pri hľadaní príležitostí a uzatváraní obchodov v zahraničí. „Považujeme za veľký nedostatok, že takáto databáza v súčasnosti neexistuje,“ konštatuje generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a Zväzu elektrotechnického priemyslu SR Andrej Lasz.

Biswajit Banerjee plánuje do budúcnosti aj v spolupráci so zväzmi APZ osloviť slovenské firmy s dotazníkom. „Je potrebné zamerať sa na spôsoby, ako pritiahnuť R&D globálnych spoločností na Slovensko,“ dodal.

Americký ekonóm z Indie trávi väčšiu časť roka na Slovensku. Rozdiel medzi jeho a našou kultúrou postrehol najmä v správaní sa ľudí. „Nie je to len vlastnosť Slovákov. Nás, ktorí pochádzame z Indie, fascinuje na ľuďoch aj v iných krajinách. Vytvárate si okolo seba široký okruh známych, veľa o sebe navzájom viete. Človeka sa opýtam, ako sa má a na otázku mi dokáže odpovedať niekto úplne iný. Dokonale pozná odpoveď,“ usmieva sa.

Dialóg ZEP SR s Banerjeem sa týmto stretnutí nekončí. Obe strany majú záujem pokračovať v spolupráci na zlepšovaní konkurencieschopnosti elektrotechnického priemyslu na Slovensku.