Ayming Slovensko s. r. o.

Spoločnosť Ayming poskytuje na Slovensku služby v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré zahŕňajú kompletné spracovanie odpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie odpočtu u finančnej kontroly.

Spoločnosť Ayming neposkytuje na Slovensku služby daňového poradenstva.

Na Slovensku poskytujeme naše služby renomovaným spoločnostiam z oblasti priemyslu a služieb.

Kontaktné údaje:

Ayming Slovensko s. r. o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava

+421 917 889 867
kontaktsk@ayming.com
http://www.ayming.sk