ASIT, o. z.

ASIT je občianske združenie, ktoré aktívne rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému od predškolskej výchovy až po vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby.

Združuje zamestnávateľov a vzdelávacie organizácie na Slovensku a zabezpečuje spoluprácu a koordináciu ich záujmov navzájom, ale aj voči štátnej a verejnej správe s cieľom dosiahnuť účinné a efektívne prepojenie požiadaviek trhu práce s vzdelávacím prostredím slovenských škôl.

Vytvára nové študijné odbory s priemyselnými certifikáciami podľa požiadaviek zamestnávateľov z IT a elektrotechnického priemyslu na Slovensku.

Prispieva k tvorbe dostatočne kvalifikovanej pracovnej sily pre zamestnávateľov a vzdelávacie organizácie na Slovensku zabezpečovaním možnosti získavať priemyselné certifikáty počas štúdia na škole.

Pripravuje nové projekty a vízie v oblasti systematického a celoživotného vzdelávania.

Kontaktné údaje:

ASIT, o. z.
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

+421 (0)911 853 453
kancelaria@asitsk.com
www.asitsk.com